Kan du få dine butikskunder til at tilmelde sig dit nyhedsbrev?

Mange butikker har svært ved at få kunder i butikken konverteret til det digitale nyhedsbrev. Det er tankevækkende, fordi mere end 80% af butikskunderne jævnligt laver research online, før de køber i butikken.

Mange butikker har svært ved at få kunder i butikken konverteret til det digitale nyhedsbrev. Det er tankevækkende, fordi mere end 80% af butikskunderne jævnligt laver research online, før de køber i butikken.

Det er et kredsløb. Kunder, der laver research online og køber i butikken, vil købe mere i butikken senere hen, hvis de samtidig modtager digitale nyheder fra butikken.

Vi har lavet et Ka-ching modul til formålet. Det fungerer ret simpelt:

  • Modulet installeres på en iPad
  • Kunden kan indtaste sin e-mailadresse på skærmen
  • Modulet sender en besked til en e-mail marketing-platform bagved
  • Kunden modtager en e-mail, så tilmeldingen kan blive bekræftet (ja, det siger GDPR-lovgivningen, at man skal have styr på)
  • Når kunden følger det fremsendte link, er tilmeldingen gennemført.

Modulet kan selvfølgelig designes, så det passer med butikkens identitet. Logo og farver skal selvfølgelig også være på plads, så det er en lækker brugsoplevelse i butikken.


Show more