Opsætning og levering i butikken


Normalpris 8.000,00 kr
Vi kører ud til butikken, opsætter hardware, installerer Ka-ching POS og uddanner medarbejderne inden vi går.